Benchmarking

Vi hjälper dig att jämföra din produkt med konkurrenternas. Detta kan göras baserat på jämförelser med existerande teardown-studier eller sådana som görs av AsiusTech. I dessa studier pekar vi ut vad vi anser vara de bästa lösningarna hos konkurrenterna.

Konsulttjänster

Baserat på vår erfarenhet av konstruktioner inom många olika marknadssegment kan vi erbjuda ett brett urval av konsulttjänster. Vi erbjuder dessa tjänster från AsiusTech i kombination med resurser från vårt breda kontaktnät av komponentleverantörer, konsultföretag och individuella experter.

- Projektledning

Vi kan bistå med ledning av hårdvaruprojekt mot fastställda mål.

- Systemarkitektur

Med vår långa erfarenhet från olika implementationer har vi möjlighet att erbjuda förslag på systemarkitektur för dina unika produkter.

- Elektronikutveckling

Vi har utvecklat elektronik för inbyggda system sedan 1979.

- ASIC- och FPGA-utveckling

Vi designar i Verilog eller VHDL, för Xilinx så väl som för Altera eller någon av de andra stora FPGA-leverantörerna.

Teardown studier

Vi kan erbjuda teardown-studier av konkurrerande produkter på marknaden. Baserat på dina specifika behov tillhandahåller vi detaljerad information om byggprocesser eller specifik teknologi som används av konkurrenterna.

Value Engineering

Value engineering är en helhetsanalys av din produkt. Till att börja med görs en teardown-studie och en kostnadsanalys. Därefter tas alternativa, kostnadseffektiva lösningsförslag fram för att fylla samma funktionalitet. Resultatet av studien presenteras i en rapport där förslag på designförändringarna presenteras.

Kostnadsreduktionstjänster

Öka dina marginaler

Låt oss hjälpa till att behålla och öka vinsten för dina existerande produkter genom att använda vår unika kompetens på området. Vår erfarenhet från kostnadsreducering av elektronikprodukter är baserad på hundratals genomförda studier under senare år genom vårt arbete inom tillverkningsindustrin. Affärsmodellen anpassas till varje enskild produkt och kund.

Våra styrkor är:

- Seniora ingenjörer med mycket god komponentkännedom.

- Bredden av produkter som har analyserats tillsammans med den stora volym de produceras i. Vår erfarenhet spänner från industi- och medicinprodukter till telekom och konsumentprodukter.

Tjänster

- Förbättra dina marginaler

Låt oss hjälpa till att behålla och öka din vinst för dina existerande produkter genom att använda vår unika kompetens på området. Vår erfarenhet från kostnadsreducering av elektronikprodukter är baserad på hundratals genomförda studier under senare år.

- Konsulttjänster

Vi erbjuder konsulttjänster från AsiusTech i kombination med resurser från vårt stora nätverk av komponentleverantörer, konsultbolag och individuella experter.


Services text

Cost reduction text

VE text

TD studies text

Benchmark text

Design text


Services text

Cost reduction