10 oktober 2012:

Pressmeddelande
Samgående mellan Synective Labs och AsiusTech

26 januari 2011:

Pressmeddelande
Partnerskap för ny batteriteknik

26 januari 2011:

Pressmeddelande
Premiär för elhybridbåt på Båtmässan i Göteborg

19 october 2010:

Pressmeddelande
Samarbete mellan AsiusTech och rt-labs kring ny fordons-ECU

14 september 2010:

Pressmeddelande
Nyanställning på AsiusTech i Göteborg

12 april 2010:

Pressmeddelande
Nyanställningar på AsiusTech i Göteborg

15 january 2009:

Pressmeddelande
ORSoC och AsiusTech ingår strategiskt partnerskap

19 november 2008:

Artikel om AsiusTech i Elektroniktidningen

18 november 2008:

Pressmeddelande
Nytt elektronikkonsultbolag med specialistkunskap inom kostnadsreduktion av produkter